Assessment... Infinity systems

Společnost ASSESSMENT s.r.o. je víceoborová společnost působící na trhu České republiky od roku 2009. Jsme společnost, která se zaměřuje na tvorbu standardů pro psychometriku, diagnostikování pracovního výkonu, psychodiagnostiku pro pracovní praxi, rizikový kapitál osobnosti stejně jako jeho přednosti a osobnostní psychodiagnostiku dospělých osob i mládeže. 

K těmto aktivitám jsme jako první domácí obchodní společnost vyvinuli, dodali a implementujeme na český i evropský trh technologii WORKtest, jakožto ryze český potažmo evropský psychodiagnostický produkt, který byl vyvíjen od roku 2003. Na toto naše dílo jsme náležitě hrdí a těší nás, že jej můžeme nabídnout společnosti jako celku.

Od roku 2012 se zaměřujeme také na oblast dopravní psychologie, diagnostiku chování jedince v silničním provozu, rizikovost jedince v silničním provozu. Jako akreditované pracoviště Ministerstva dopravy provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů se zákazem řízení, vybodovaných řidičů a řidičů profesionálů

Vytisknout