AUDITY

V sekci Audity naleznete 8 oblastí, na které se WORKtest zaměřuje v případě psychologické diagnostiky zaměstnanců. Získáte maximum informací, které trh nabízí, protože WORKtest měří až 300 položek z těchto oblastí:

  • Morální stabilita - hodnotíme a měříme konkrétních 15 kriterií, kterými zjistíte morální hodnoty jedince, loajalitu, perspektivu, odpovědnost, důvěryhodnost, etiku, charisma, morální stabilitu, zralost apod.
  • Psychická stabilita, temperament - hodnotíme a měříme konkrétních 23 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení a pohled na oblast psychické stabilita, zátěžových faktorů, tolerance a přizpůsobivosti, psychické odolnosti, sebekontrola, sebeřízení apod.
  • Interpersonální schopnosti a dovednosti – hodnotíme a měříme konkrétních 32 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení na celkový dojem, vystupování, komunikaci, emoční inteligenci, organizační a manažerské dovednosti, přesvědčivost apod.
  • Myšlení, kreativita, koncentrace - hodnotíme a měříme konkrétních 30 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení na styly myšlení, koncentraci pozornosti, selekci, kreativitu, orientaci myšlení na cíle, či problémy apod.
  • Motivace dospělých - hodnotíme a měříme konkrétních 36 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení na to, co zaměstnance pohání k výkonu, či rizikovému jednání, motivace na výkon, budování jména společnosti, aktivita, pasivita, chuť se vzdělávat a přinášet hodnoty do firmy, benefity, vlastní odpovědnost, postavení, práce pod vedením, sebemotivace, vysoké nasazení apod.
  • Obchodní schopnosti a dovednosti - hodnotíme a měříme konkrétních 30 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení pro obchodní prodejní dovednosti, typy obchodníků, obchodní procesy, akvizici, B2B apod.
  • Bezpečnost – rizika a limity - hodnotíme a měříme konkrétních 40 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení a pohled na rizikovou oblast jednotlivce včetně syndromu vyhoření, harasment, mobbing, korupční odolnost a stabilitu, spekulaci, špionáž, zpronevěru, chybovost, apod.
  • Výkonové předpoklady - hodnotíme a měříme konkrétních 32 kriterií, zjistíte komplexní hodnocení na výkon a procesy- agilita, aktivita zaměstnance, dovednost delegovat, organizovat, řídit, vést, samostatnost, spolehlivost, krizové řízení, orientace na cíl, průmyslová bezpečnost, rozhodování, plnění úkolů, systematičnost, vytrvalost, odolnost, zpětná vazba na výkon apod.

 

Vytisknout