Psychotesty pro zbrojní půkaz

Tato služba je dočasně nedostupná

Vážení klienti,
provádíme pro Vás psychologické testování nezbytné k udělení zbrojního průkazu všech skupin za cenu 1500 kč včetně DPH.

Dle zákona č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu...se zbrojní průkazy v současné době dělí do následujících skupin:

A – ke sběratelským účelům,
B – ke sportovním účelům,
C – k loveckým účelům,
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.


§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

Objednávky na čísle 775170134 nebo e-mail md@assessment-test.cz

Pracoviště: Štěrboholská 102a, vchod B, Praha 10.
Vytisknout