Česky | English
SLUŽBY > PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ A AUDITY

Personální poradenství a audity

Principem lidských zdrojů je, že lidé jsou zdrojem a motorem úspěchu a prosperity Vaší společnosti. V tomto směru můžeme jako společnost zabývající se právě personálním poradenstvím pomoci. Přinášíme nové pohledy na pracovníky, jelikož nejsme zatíženi firemními vazbami.

Naši lidé poskytují v tomto oboru poradenství řadě společností.  Náš tým tvoří  vysoce kvalifikovaní konzultanti a psychologové s mnohaletou praxí, kteří mají zkušenosti nejen s řízením lidských zdrojů, ale také jsou schopni profesionálně zvládnout jak výběrová řízení, tak personální projekty jakéhokoliv rozsahu včetně outplacementu.

Audity a kompetenční modely

V oblasti personálního auditu poskytujeme maximálně profesionální služby na trhu především díky přesnému měření psychodiagnostickým softwarem s maximální snahou o minimalizaci nákladů klienta a maximalizaci efektu. Díky těmto cenným informacím, které obdrží samozřejmě i klient, dále nastavujeme strategii a práci s lidmi a zaměstnanci ve firmách (zjistíme silné stránky a možnosti rozvoje každého článku ve firmách, např. proč obchodníci neprodávají nebo proč vázne komunikace směrem od managementu k podřízeným nebo naopak...).

Hodnotíme a přesně měříme:

  • Morální stabilita - hodnotíme 16 položek
  • Psychická stabilita, temperament - hodnotíme 22 položek
  • Interpersonální schopnosti a dovednosti - hodnotíme 34 položek
  • Myšlení, kreativita, koncentrace - hodnotíme 23 položek
  • Motivace dospělých - hodnotíme 36 položek
  • Obchodní schopnosti a dovednosti - hodnotíme 30 položek
  • Bezpečnost – rizika a limity - hodnotíme 37 položek
  • Výkonové předpoklady - hodnotíme 31 položek

Kompetenční modely (KM) 

KM jsou přesně zaměřeny a definovány na konkrétní požadavky. Jedná se o šablonu, která je složena dle přesných požadavků klienta a měřící tzv. tvrdá data přesně dle výběru klienta.

Následně na základě výsledků těchto auditů nebo KM nastavujeme nebo pomáháme nastavit personální politiku společnosti.

V případě, že budete chtít vidět ukázky naší práce... neváhejte nás kontaktovat.

Spojte se s námi... Jsem si jist, že společně nalezneme to nejoptimálnější řešení v každé situaci, ve které se Vaše firma nachází...

Marek Dragoun, jednatel společnosti.

© 2011 Assessment; Powered by PubliX