Worktest

Společnost Assessment s.r.o. využívá ke své práci systém Worktest

WORKtest® je psychodiagnostický softwarový nástroj, určený pro personality, HR manažery, majitele firem i živnostníky, kteří zaměstnávají a řídí lidi.
WORKtest je rychlý a účinný systém pro nábor, selekci a výběr kandidátů, měření a hodnocení výkonu, způsobilostí, kompetencí a dovedností, motivace, loajality, perspektivy a rizikových jednání.

WORKtest je HR software, psychodiagnostika, recruitment a assessment v jednom.

WORKtest je užitečný zejména díky své metodice, která znemožňuje stylizaci kandidátů a jejich snahu vylepšit dojem o svých schopnostech. Diagnostika systému WORKtest využívá speciální metriku, která dosud nebyla odtajněná a nelze k ní nalézt žádný návod. Metodu nelze nijak ošidit a tím jsme schopni zajistit maximální možnou přesnost na trhu. Tím, že výsledky vyhodnocuje software, jsme schopni zajistit maximální objektivitu.

„WORKtest Vám pomůže při důležitém rozhodování.“

WORKtest  není dotazník, tudíž se nezaměřuje na předpoklady a předpovědi. Je to specifický test a nástroj zaměřený na lidské zdroje, který měří přesně nadefinovaná kritéria v čase. Ihned po vyplnění testu dostaneme informace o validitě, tedy přesnosti měření, která se pohybuje v rozmezí 85% - 96%. Můžeme se proto při rozhodování opřít o tyto informace s jistotou.

Celý software je koncipován jako stavebnice, proto klient využívá a platí pouze tu oblast, která ho aktuálně zajímá. Ve srovnání s jinými metodami hodnocení zaměstnanců se jedná o finančně nenáročnou záležitost poskytující velmi důležité informace pro kvalitní řízení lidských zdrojů společnosti.

WORKtest software obsahuje:

  • I-Recruitment – výběr zaměstnanců - hodnotí vhodnost zaměstnance na standardní, či konkrétní pracovní pozici. Klient pracuje s katalogy pracovních pozic. KMP (kompetenční model pozice) – znamená měření vhodnosti zaměstnance, či kandidáta na konkrétní pracovní pozici. Uživatel tak zjistí kompatibilitu a vhodnost (zaměstnance, manažera, kandidáta) na pozici s požadavky plynoucí z výkonu pozice a očekávání firmy. Vhodnost je měřená v %.
  • Audity - klient si vybírá jednotlivé výkonové a osobnostní audity dle potřeb. K dispozici je 8 auditů (Morální, Interpersonální, Obchodní, Motivační, Výkonový, Psychické stability a zátěže, Bezpečnosti-rizika a limity, Myšlení koncentrace). V rámci všech auditů hodnotíme cca 300 nejrůznějších faktorů výkonu, osobnosti a rizik.
  • Kompetenční modely - Assessment - sada nejrůznějších kompetenčních modelů výkonu vytvořených z jednotlivých auditů na míru (od 25 -75 kritérií) společně s našimi odborníky tak, aby maximálně pokryly potřeby společnosti. Klient si může kompetenční modely vytvářet sám v uživatelském kontu, na základě katalogu požadavků a potřeby. Měření výkonu, chování, motivace, zátěže, koncentrace a rizikových faktorů.Uživatel tak zjistí výkonové požadavky (zaměstnance, kandidáta, manažera) na pozici.
  • Katalogy Firemních Pozic (KFP) -  znamená možnost využít námi sestavené komplexní katalogy firemních pozic nebo samostatně či pod odborným vedením specialistů naší firmy, vytvářet vlastní popisy pracovních pozic.
  • Plány vzdělávání a rozvoje – Swot a Management report – jsou zprávy pro vedení společnosti, které si klient vytváří sám v uživatelském menu. Tato funkce obsahuje doporučení pro vzdělávání a konkrétní plány vzdělávání a rozvoje, dále specifikaci osob s nejlepším manažerským potenciálem, Benchmarking silných a slabých stránek celé hodnocené skupiny, či firmy. Součástí je i modul rozvojových potřeb pro jednotlivce.
  • Benchmarking – znamená audit napříč firmou, formou porovnávání výsledků všemi úrovněmi a směry na základě výstupů ze systému, které si klient vytváří sám v uživatelském menu. Umožní nejrůznější funkce poměřování a hodnocení napříč firmou, či jednotlivci, které jsou významné pro personální strategii a politiku společnosti. Benchmarking umožňuje vytvářet komplexní AUDITY výkonu týmů i skupin jednotlivců.
  • Diagnostikování profesní způsobilosti řidičů z povolání, vybodovaných řidičů i řidičů referentských vozidel.

Ostatní speciální výstupy se zaměřením na efektivní studium cizích jazyků, plány pro studium a vzdělávání, či výběr konkrétní vhodné školy.

 

Pro více informací o systému WORKtest a možnostech financování pro Vaši společnost nás kontaktujte na md@assessment-test.cz nebo na +420 775 170 134.

Detailní popis našeho produktu naleznete také na našich stránkách WORKtest - psychotesty online

Vytisknout